20. MEÐUNARODNI SUSRET ORGANIZATORA HODOČAŠĆA, VODITELJA CENTARA MIRA I MEÐUGORSKIH MOLITVENIH I KARITATIVNIH SKUPINA

datum: 02.03.2013.

Dvadeseti međunarodni susret  organizatora hodočašća, voditelja centara mira, molitvenih i karitativnih skupina  vezanih za Međugorje, održat će se  u Međugorju  od  3. do 7. ožujka 2013. godine.  Tema susreta je:
 
«Umnoži nam vjeru»(Lk 17, 5)

PROGRAM

Nedjelja, 3. 03. 2013.
14, 00  Registracija sudionika
17, 00  Večernji molitveni program u crkvi
 
Ponedjeljak, 4. 03. 2013.
9,00     Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
9,30     Predavanje, razgovor: fra Ivan Dugandžić
              Stanka
11,00     Susret i razgovor s predavačem
15,00     Rad po jezičnim skupinama
17,00     Večernji molitveni program u crkvi
20,30   Susret sudionika sa župnikom
 
Utorak, 5. 03. 2013.
9,00      Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
9,30      Predavanje, razgovor: fra Danimir Pezer
             Stanka    
11,00   Susret i razgovor s predavačem
15,00   Molitva na Brdu ukazanja
17,00   Večernji molitveni program u crkvi
     

Srijeda, 6. 03. 2013.
9,00     Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
9, 30     Predavanje, razgovor: fra Mario Cifrak
14,00    Molitva na Križevcu
17,00     Večernji molitveni program u crkvi
21,00     Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu  


Četvrtak, 7. 03. 2013.
9,00     Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
             Molitva, završna sv. Misa
12,30  Zajednički ručak 
 
Predavači na ovogodišnjem seminaru su:

fra Ivan Dugandžić - svećenik franjevac, član Hercegovačke franjevačke provincije. Rođen je 1943. u Krehin Gracu, općina Čitluk, Hercegovina. Nakon mature u Dubrovniku 1962. stupa u franjevački red. Teološki studij pohađa u Sarajevu i Königsteinu (Njemačka). Za svećenika je zaređen 1969. Pohađa poslijediplomski studij i postiže doktorat iz biblijske teologije u Würzburgu (Njemačka). Od 1990. do 2010. godine živi i radi u Zagrebu. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i njegovim institutima predava je egzegezu Novoga zavjeta i biblijsku teologiju. Radove objavljuje u stručnim teološkim časopisima. U vjerskim listovima na suvremen način obrađuje razne biblijske teme. Autor je više knjiga. U Međugorju je živio i radio u dva navrata: od 1970. do 1972., te od 1985. - 1988. Trenutno živi i djeluje u Čitluku.

Fra Danimir Pezer – svećenik franjevac, član Provincije Bosne Srebrene. Rođen 1973. u Kaknju, BIH. Stupio je u franjevački red 1992. Filozofsko – teološki studij je pohađao na Franjevačkoj teologiji Sarajevo. Za svećenika je zaređen 2000. nakon čega pohađa poslijediplomski studij i postiže doktorat iz liturgike na Papinskom liturgijskom institutu Sant’ Anselmo u Rimu. Trenutno obnaša dužnost profesora i odgojitelja bogoslova na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.

Fra Mario Cifrak, rođen 1966. u Virovitici,Hrvatska. Maturirao je 1985. na Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zagrebu. Iste godine stupa u Franjevački red. Filozofsko – teološki studij je pohađao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je i klasičnu filologiju. Za svećenika je zaređen 1993. Na Papinskom biblijskom institutu u Rimu je postigao magisterij iz  biblijskih znanosti 1997, a doktorirao je 2001. na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Freiburgu. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu počeo je predavati 2001.,  gdje je 2003. izabran za višeg asistenta pri Katedri Svetog pisma Novog zavjeta, a 2006. u zvanje znanstvenog suradnika, te 2007. i za docenta. 2008. je postao pročelnik Katedre Svetog pisma Novog zavjeta, a 2011. je izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Predaje egzegezu Novoga zavjeta i grčki biblijski jezik.Dvadeseti  međunarodni susret  organizatora hodočašća, voditelja centara mira, molitvenih i karitativnih skupina  vezanih za Međugorje održat će se  u Novoj dvorani u Međugorju  od 3. do 7. ožujka  2013. godine. Broj mjesta je ograničen prostorom, stoga vas molimo da što prije prijavite svoj dolazak na ovaj seminar. Prijave izvršiti na faxa: 00387 36 651 999  ili putem e-maila: seminar.marija@medjugorje.hr


Zbog organizacije seminara, i vaše sigurnosti, molimo vas da se smatrate registrirani za seminar tek nakon što dobijete potvrdan odgovor. Ako odgovor niste dobili, to znači da nismo dobili vašu prijavu i da niste registrirani, jer ste vaš e - mail  uputili na krivu adresu ili imate virus pa se pošta automatski blokira. Stoga se možete smatrati registrirani za seminar tek nakon što ste primili potvrdan odgovor.

Bit će organizirano simultano prevođenje za sve jezične skupine. Cijena seminara je 60 € po osobi.  U cijenu su uključeni svi troškovi organizacije i rada seminara (predavači, simultani prijevod i zajednički ručak zadnji dan). Prilikom plaćanja na početku seminara svaki će  sudionik dobiti akreditaciju koja će mu omogućiti sudjelovanje u radu seminara. Za smještaj u Međugorju treba se pobrinuti svatko osobno.
Budući da ne možemo doći do svakog organizatora osobno, ovim putem pozivamo sve organizatore hodočašća, vodiče, voditelje Centara mira i molitvenih i karitativnih skupina da obavijeste one koji su zainteresirani za ovaj susret.

Unaprijed se radujemo vašim prijavama i zajedničkom susretu!

POZIV SUDIONICMA       

Međugorski je fenomen u cijelom svijetu mnoge potaknuo na izdavanje različitih publikacija. Željeli bismo imati svu raznovrsnost tih publikacija i sačuvati ih u arhivu Informativnoga centra Međugorje. Stoga  vas molimo da sa sobom ponesete u Međugorje ili drugačije dostavite:
1. vaše časopise, okružnice, novine, knjige,
audio i video zapise i ostale publikacije - po mogućnosti u dva
primjerka     
2. pojedinci ili organizacije  koji posjeduju privatni arhiv vezan za međugorska događanja, ako je moguće, neka dostave originale i/ili kopije, i/ili barem popis sadržaja koje posjeduju.

Molimo navesti ime, prezime ili  naziv organizacije, te adresu i kontakt.

Navedene materijale dostaviti na:
INFORMATIVNI CENTAR „MIR“MEĐUGORJE
ZA ARHIV, MARIJA DUGANDŽIĆ
Gospin trg 1, 88266 Međugorje
Bosna i Hercegovina       

Molimo vas da ovaj poziv prenesite svima za koje znate da se bave izdavačkom djelatnošću vezanom za međugorska događanja.   

Hvala vam za sve što činite!