13. MEĐUNARODNI SEMINAR ZA BRAČNE PAROVE

datum: 14.09.2012.

Trinaesti međunarodni seminar  za bračne parove održat će se u Međugorju  od  19. do 22. rujna  2012. godine.

                        Tema seminara je:


„Suvremeni moralni izazovi u braku“
 

Program:


Srijeda, 19. rujna 2012.
13. 00 Registracija  sudionika
16. 00 Uvod u seminar
17. 00 Večernji molitveni program u crkvi (krunica, sv. misa)
21.00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Četvrtak, 20. rujna 2012.
9. 00 Jutarnja molitva
9. 30 Predavanje, razgovor
12.00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu u tišini
15. 00 Predavanje, razgovor
17. 00 Večernji molitveni program  u crkvi (krunica, sv. misa, klanjanje)

Petak, 21. rujna 2012.
6. 30 Molitva na Križevcu
10. 00 Predavanje, razgovor
12. 00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu u tišini
14. 00 Predavanje, razgovor
16. 00 Priprava za ispovijed pred Presvetim
17. 00 Večernji molitveni program u crkvi (krunica, sv. misa, čašćenje Kristova križa)

Subota, 22. rujna 2012.
8.  00     Molitva na Brdu ukazanja
11.00 Završna sv. misa

Koordinator seminara je fra Miljenko Šteko


Predavač na ovom seminaru je Tonči Matulić, rođen 1966. godine. Redoviti je profesor moralne teologije i socijalnog nauka Crkve na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Teologiju je studirao u Splitu i Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1992. Na lateranskom papinskom sveučilištu «Academia Alphonsiana» magistrirao je moralnu teologiju 1995., a doktorat iz moralne teologije postigao na istom sveučilištu 1998.  Studije iz područja bioetike kompletirao je na: «Istituto di Bioetica» – Policlinico Universitario Gemelli u Rimu, «Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics» – Georgetown University u Washington-u, D.C., SAD, «Pontificio istituto pre gli studi su matrimonio e famiglia» – Pontificiae Universitatis Lateranensis te «Istituto di Bioetica».
Nositelj je kolegija: Osnovna moralna teologija II (KBF); Bioetika, spolni i bračni moral (KBF); Socijalni nauk Crkve II (KBF); Osnovna moralna teologija (KI); Posebna moralna teologija (KI). Već niz godina sudjeluje u javnim raspravama o biotečkim izazovima. U svojim znastvenim istraživanjima razvija i promiče kritičku svijest o važnosti i nužnosti interdisciplinarnog dijaloga u rješavanju gorućih (bio) etičkih izazova.


Seminar  će se održati  u dvorani  iza  crkve. Prilog za troškove seminara 40 €   za jedan bračni par. Prijave možete izvršiti putem e-maila: seminar.marija@medjugorje.hr, ili putem faxa na broj:  00387 36 651 999  (za Mariju Dugandžić). Broj sudionika je ograničen zbog prostora, stoga vas molimo da svoje prijave izvršite što prije. Isto tako molimo sve bračne parove, sudionike seminara  da sami osiguraju smještaj u Međugorju.


Zbog organizacije seminara, i vaše sigurnosti, molimo vas da se smatrate registrirani za seminar tek nakon što dobijete potvrdan odgovor. Ako odgovor niste dobili, to znači da nismo dobili vašu prijavu i da niste registrirani, jer ste vaš e - mail  uputili na krivu adresu ili imate virus pa se pošta automatski blokira. Stoga se možete smatrati registrirani za seminar tek nakon što ste primili potvrdan odgovor.