19. MEĐUNARODNI SEMINAR ZA SVEĆENIKE

 

19. MEĐUNARODNI SEMINAR ZA  SVEĆENIKE

19.   duhovne vježbe  za svećenike održat će se u Međugorju od 7. do 12.  srpnja 2014.
 

PROGRAM