15. međunarodni seminar za bračne parove

15. MEĐUNARODNI SEMINAR ZA BRAČNE PAROVE

Petnaesti međunarodni seminar  za bračne parove održat će se u Međugorju  od  13. do 16. srpnja  2014. godine.
 

 PROGRAM