Gospine poruke

Poruka, 25. rujan 2005

“Draga djeco! Iako ste daleko od mog srca u ljubavi vas zovem: obratite se. Ne zaboravite: ja sam vaša majka i osjećam bol za svakog koji je daleko od mog srca, ali vas ne ostavljam same. Vjerujem da možete ostaviti put grijeha i odlučiti se za svetost. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Razmišljanje uz poruku